Konsulentydelser

Jeg kan gøre en positiv forskel i de fleste udviklingaktiviteter. Ideudivikling, konceptualisere, skrive projektansøgninger og kickstarte projekter er spiskompetencer.
Jeg deltager gerne i undervisning, vejledning, foredrag og projekter inden for entreprenørskab i Danmark og i udlandet. Faktisk er jeg helt vild med det.

Kontakt
Kontakt mig hvis du mener, jeg kan forbedre dit arbejde. En snak kan vel aldrig skade?
– Kontakt Mogens Thomsen eller ring 25 32 40 30

Iværksætterkursus flygtninge
Jeg har udviklet og afholdt iværksætterkurser for syriske flygtninge for Syddjurs Kommune. I den sammnhæng udviklet undervisningsmaterialet Start virksomhed i Danmark.

Mogens Thomsen underviser på engelsk

Social Entreprenørskab
Jeg underviser, rådgiver og skriver om socialøkonomisk virksomhed. Har udviklet valgfag i Social Entrepenørnskab for bachelor studerende på VIA University 3K uddannelse, afholdt fire workshops for Odense Kommune og mentor for socialøkonomisk virksomhed.

Små virksomheder i turistsektoren
Jeg deltager i flere projekter og seminarer med aktører i turisterhvervet, bl.a. Center for Kystturisme, SDU, Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter og Ø-sammenslutningen.

Engelsktalende iværksættere
Jeg har stor erfaring i at få et områdes engelsktalende iværksættere til at starte virksomhed og integrere sig i iværksættermiljøet.
I samarbejde med StartupLab og Incuba udvikler og afholder jeg aktiviteter for internationale/engelsktalende iværksættere i Aarhus.

Nydanske iværksættere
Har i flere år rådgivet, afholdt kurser og workshops og udviklet undervisningsmateriale til flygtninge og indvandrere. Jeg har i en 3 årig periode ugentligt arbejdet ud fra Bazar Vest i Aarhus – Danmarks største center med nydanske forretningsdrivende.

Censor hos KaosPilot uddannelsen
Har siden 2012 været censor hos KaosPiloterne, som er en iværksætteruddannelse.

Censor på Erhvervsakademiet Aarhus og Odense
Censor på uddannelsen Professionbachelor i innovation og entreprenenørskab og afsluttende eksamen for markedsøkonomer.

Opbygget mentorordning 
Beskrevet, opbygget og implementeret en mentorordning for internationale iværksættere i Aarhus.
(Foregik da jeg var ansat hos Væksthus Midtjylland)

Startup Meeting
Jeg har stor succes med at at afholde 2-3 timers møde om hvordan man starter virksomhed i Danmark. Første del om strategi og anden del om skat, moms og regnskab. Kurset er på engelsk, men er ligeså godt på dansk.

Startup workshop for kvinder
I samarbejde med Kvindemuseet i Aarhus har jeg i to omgange afholdt 2 x 3 timers workshop om at starte virksomhed for deltagerne i deres mentornetværk.

Foredrag i Tromsø, Norge
i 2012 holdt jeg på Rica Ishavshotel i Tromsø foredrag for 150 norske virksomhedskonsulenter, der arbejder med erhvervsservice. Emne: Sådan arbejder vi med erhvervsservice i Danmark/Aarhus.

Rica Ishavshotel Tromsø

Undervisningsmateriale til entrepreneurship teachers
i 2014 rekvirerende 155 lærer fra forskellige steder i verden mit undervisningsmateriale: Unleasing Entrepreneurship. Lærerne får en forretningsplanbog, skabeloner og forslag til at organisere sin undervisning.

Længerevarende undervisning
Byggeteknikerne – danske og internationale – fra Aarhus Tech fik 30 timers undervisning i at starte virksomhed. Oplæg, projektarbejde, coaching og fremlæggelse af forretningsplan bandt undervisningen sammen. (2006-2008)

Foredrag for iværksættere
På grund af min brede og erfaring kan jeg giver jeres brugere en oplivende indsigt i iværksætteriets mysterier. Både på engelsk og dansk. Afprøv f. eks.:

  • Det vigtigste ved start – forretningsplan, skat, moms og registrering
  • Den socialøkonomiske virksomhed – rammer og planlægning
  • Sådan starter du som konsulent
  • Præsenter din ide klart/ elevator pitch
  • Fra tanker til kommerciel idé